Д-р Здравка Василева – невролог

Д-р Здравка Василева

Неврология

Д-р Здравка Василева, дм е специалист невролог в София с над 9 години медицински опит. Интересите ѝ са в областта на невродегенеративни заболявания (деменции, паркинсонизъм), съдови заболявания на мозъка, епилепсия, множествена склероза, заболявания на периферна нервна система, главоболие. Д-р Василева не преглежда деца.

Образование
Завършва Медицински университет Пловдив през 2013 г. Специалност по Нервни болести придобива през 2019 г. През 2022 г. придобива образователна и научна степен „доктор“ в направление Неврология.

  • Квалификации
    Член на Български лекарски съюз, Българско дружество по неврология, Българско дружество по сомнология;
  • Придобита квалификация: Клинична електроенцефалография;
  • Сертификати от участия на български и международни конференции.

Биография
От 2014 г. до 2021 г. д-р Василева е работила в Клиника по Нервни болести към УМБАЛ „Св. Георги“ Пловдив. Практикувала е в УМБАЛ Александровска, от 2021 г. е част от екипа специалисти на МЦ Хера, а от 2023 – на ДКЦ Вита База 2, София.

Appointment