д-р Лилия Кавръкова

д-р Лилия Кавръкова

Психиатър

Д-р Лилия Кавръкова е специалист психиатър в София с над 18 години клиничен опит. Извършва прегледи във всички области на психиатрията и има научни интереси в областта на съвременното лечение на шизофрения, афективни и тревожни разстройства, зависимости и подходи при кризисни интервенции. От 2012 г. участва в клинични проучвания в лечението на шизофренията, рекурентно депресивно разстройство, биполярно афективно разстройство, генерализирано тревожно разстройство, болест на Алцхаймер. Към момента е водещ изследовател в множество клинични изпитвания за иновативни лекарствени терапии в биологичното лечение на психичните заболявания. Д-р Кавръкова не преглежда деца.

Образование

Завършва Медицински университет Пловдив през 2005 г. Своята специалност Психиатрия придобива в Медицински университет София през 2013 г. През 2023 г. завършва магистърска степен по специалност Обществено здраве и здравен мениджмънт.

Квалификации
  • 2010 г. – Мотивационно интервюиране;
  • 2011 г. – Когнитивно-поведенческа психотерапия;
  • 2023 г. – Транзакционен анализ;
  • Водещ изследовател в множество клинични изпитвания за иновативни лекарствени терапии в биологичното лечение на психичните заболявания;
  • Участия в редица национални и международни конгреси и семинари в областта на психиатрията;
  • Член на Български лекарски съюз.
Биография

Д-р Кавръкова е работила в Спешна и неотложна помощ Пазарджик. До 2009 г. работи в Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм, където придобива богат опит в лечението на зависимостите. През 2013 г. придобива специалност по психиатрия в Клиника по психиатрия към УМБАЛ Александровска, където работи като ординатор от 2009 г. От 2020 г. е част и от екипа специалисти на МЦ Хера София.

Appointment