Специалист пулмолог в Медицински център Хера

Д-р Кирил Палавеев

Пулмология, Вътрешни болести

Д-р Кирил Палавеев е специалист пулмолог в София с над 25 години опит. Провежда профилактични прегледи, диагностика и назначаване на терапия при болести на дихателната система – бронхиална астма, възпалителни и алергични заболявания, турбеколозна. Д-р Палавеев не преглежда деца.

ОБРАЗОВАНИЕ
Завършва Медицински университет София през 1991 г. Своите специалности Вътрешни болести и Пневмология и фтизиатрия придобива през 1999 г. и 2006 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ
– 1995 г. – Сертификат за Бронхология;
– Сертификати по Конвенционална фибробронхоскопия – I-во ниво, Интервенционална пулмология – II-ро ниво;
– Член на Български лекарски съюз, Българско дружество по белодробни болести и Европейско респираторно общество;
– Участие в национални конгреси и семинари по специалността.

БИОГРАФИЯ
Д-р Палавеев работи в Пневмофизиатрична клиника на СБАЛПФЗ – София област, в МЦ Пирдоп и има участие в Програма за превенция и контрол на туберкулозата в България 2017-2020г. Към момента е част и от екипа специалисти на МЦ Хера София.

Appointment