Специалист пулмолог в Медицински център Хера

Д-р Надя Спасова-Котева

Пулмология, Вътрешни болести

Д-р Надя Спасова е специалист пулмолог в София с над 25 години опит и умения в конвенционалните методи в пулмологията – функционално изследване на дишането, извършване и интерпретация на кръвно-газов анализ, торакална и абдоминална ехография, плеврални пункции, диагностика и лечение на белодробна туберкулоза, титриране на съня при ОСА (обструктивна сънна апнея). Клиничните й интереси са в областта на дихателните нарушения по време на сън и неинвазивна вентилация, диагностика и лечение на ХОББ, бронхиална астма, пневмонии, туберкулоза, интерстициални заболявания. Д-р Спасова не преглежда деца.

ОБРАЗОВАНИЕ
Завършва Медицински университет Плевен през 1998 г. Придобива специалности – Вътрешни болести през 2012 г. в УМБАЛ „Александровска“ и Пневмология и фтизиатрия през 2015 г. в Болница Токуда. През 2017 г. защитава магистърска степен по Здравен мениджмънт в УНСС София.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ
– Европейски сертификат за спирометрии;
– Сертификат – ехография на коремни органи;
– Професионална квалификация по „Конвенционално ултразвуково изследване на торакс;
– Член на Българското дружество по белодробни болести, Европейското респираторно дружество (ERS), Български лекарски съюз, Европейско кардио-радиологично дружество;
– Участие в многобройни национални и международни конгреси и семинари по специалността.

БИОГРАФИЯ
От 2002 г. до момента д-р Спасова работи в Специализирана Болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания София – от началото като лекар ординатор във Фтизиатрично отделение, а от 2016 г. като завеждащ Пневмо-фтизиатрично отделение. От 2016 г. е областен координатор за превенция, контрол и лечение на туберкулоза – София област. Към момента е част и от екипа специалисти на МЦ Хера.

Сентенция
Не е от значение колко неща правим, а колко любов и внимание влагаме, когато ги правим.
Не е от значение колко даваме, а колко любов и внимание влагаме, когато даваме.

Appointment