Специалист невролог в Медицински център Хера

Д-р Пламен Антимов

Неврология

Д-р Пламен Антимов е специалист невролог в София с над 10 години опит и научни интереси свързани с епилепсия и мозъчно-съдови заболявания (инсулти). Извършва диагностика, лечение и проследяване на заболявания на централната и периферната нервна система. Има 8 публикации и 14 научни съобщения в България и чужбина.

ОБРАЗОВАНИЕ
Завършва Медицински университет София през 2006 год. От 2009 до 2013 год. специализира в Клиника по неврология на УМБАЛ Александровска. Януари 2014 год. придобива специалност Нервни болести. Подготвя докторска дисертация на тема: Епидемиология на епилепсията.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ
– 2014 г. – Сертификат Електроенцефалограма (ЕЕГ);
– 2016 г. – Сертификат Невросонология (доплерова сонография);
– Член на Български лекарски съюз;
– Член на Българско дружество по неврология;
– Член на Българско дружество против епилепсия;
– Участие в многобройни национални конгреси и семинари по специалността.

БИОГРАФИЯ
След своето дипломиране д-р Антимов работи в Неврологично отделение на МБАЛ Кюстендил, а от 2018 година в Клиника по Неврология на УМБАЛ Александровска. Към момента е част от екипа специалисти на МЦ Хера София и на Клиника по Неврология на УМБАЛ Александровска. Владее английски език.

Appointment