Специалист кардиолог в Медицински център Хера

Д-р Ралица Панчева

Кардиология

Д-р Ралица Панчева е специалист-кардиолог, притежаващ 5-годишен опит в диагностика и лечение на кардиологични заболявания. Извършва прегледи, консултации, диагностика и профилактика на кардиологични проблеми, Холтер ЕКГ мониториране, електрокардиография, Холтер АН.
Децата са извън обсега на практиката на д-р Панчева.

ОБРАЗОВАНИЕ
– МУ – София, 2014 г.
– Специализирала кардиология

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ
– Член на Български лекарски съюз и Дружество на кардиолозите в България;
– Многобройни участия в конгреси и семинари, имащи отношение към специалност „Кардиология“.

БИОГРАФИЯ
– УМБАЛ „Александровска“, София;
– Асистент към Медицински университет, София;
– МЦ „Хера“, София.

Владее английски и немски език.

Appointment