Специалист хирург в Медицински център Хера

Доц. Цанко Цанков

Хирургия, проктология, мамология

Доц. Цанко Цанков е специалист хирург в София с над 30 години опит и научни изследвания и практически опит в областта на проктологичната хирургия, дебело-чревната, жлъчно-чернодробната хирургия, хирургията на слабинния канал, на мамологията. Има над 70 публикации в областта на хирургията. През 2007 г. издава монография “Ректо-перинеални (аноректални) абсцеси и фистули“.

ОБРАЗОВАНИЕ
Завършва Медицински Университет София през 1984 г. Своята специалност Обща хирургия придобива през 1990 г. През 2007 г. защитава дисертационен труд за присъждане на научна и образователна степен Доктор на тема “Ректо-перинеални абсцеси и фистули – терминология, диагностика, оперативно лечение”. През 2009 г. с решение на Висшата атестационна комисия му е присъдено научното звание „Доцент”.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ
– През 1993 г. и 1999 г. – Специализации по Лапароскопска хирургия;
– Участие в курсове по жлъчно-чернодробна хирургия, образна диагностика на млечната жлеза, курс по детска хирургия;
– Член на Български лекарски съюз;
– Участие с доклади в редица национални симпозиуми и конференции.

БИОГРАФИЯ
След своето дипломиране доц. Цанков започва медицинската си практика като ординатор в Хирургично отделение на МБАЛ Ботевград. През 1988 г. с конкурс постъпва на работа в Хирургична клиника на Национална многопрофилна транспортна болница „Цар Борис III“, където се усъвършенства като хирург основно в областта на коремната хирургия. През 2013 г. след положен конкурс става началник на ІІ Хирургично отделение на V МБАЛ София. Към момента доц. Цанков е част и от екипите специалисти на МДЦ Медива София и МЦ Хера София. Владее английски език.

Appointment