Информация за специалността


Детската пневмология и фтизиатрия е дял от медицината, занимаващ се с профилактика, диагностика и лечение на горните дихателни пътища. Поради своята специфика, детският организъм се характеризира с много по-висока заболеваемост на дихателната система от заболеваемостта при възрастните. Това налага и отделянето на пневмологията и фтизиатрията като самостоятелна специалност. Нашите лекари оказват висококачествени медицински грижи насочени към превенция на заболеваемостта, консултативна и лечебна дейност и опазването на общото здраве на нашите пациенти.

This post is also available in: English (Английски)

Appointment