Информация за специалността


Педиатрията е специалност, занимаваща се с проследяването и лечението на нервно-психическото и физическото развитие при децата. Детските болести имат своите разнообразни особености, с които се отличават от болестите при възрастният човек и поради тази причина, задълбоченото им познаване е от особено важно значение за тяхното професионално лечение.

Нашите специалисти разполагат с богат професионален опит и прилагат индивидуален подход към всяко дете спрямо неговите специфични нужди и потребности, като основният им стремеж е да повишат качеството на грижите към пациентите ни.

This post is also available in: English (Английски)

Appointment