Информация


Освен със специализираните кабинети, Медицински център „Хера” разполага и с лаборатория, микробиология, обща клинична патология, трансфузионна хематология, вирусология, паразитология, както и с образна диагностика – рентген

Можете да намерите информация за провежданите от нас диагностични тестове в актуалната ни ценова листа по-долу.

Appointment