Информация


Медицински център "Хера" издава медицински удостоверения, за предоставяне пред отговорни лица, след проведени тестове.

Appointment