Специализирани екипи


Нашият екип е и нашият най-голям капитал. Специалистите, които работят при нас имат висока квалификация и сериозен опит в съответните специалности. Те ежедневно осигуряват висококачествена медицинска помощ на пациентите ни.

В Медицински център „Хера” може да намерите специалисти и специализирани кабинети по:

Appointment