Информация за специалността


Акушерството и гинекологията е основна медицинска специалност. Тя се занимава с диагноза, профилактика и лечение на гинекологични заболявания при жените от всички възрасти, откриване и наблюдение на бременността както и с процеса на раждане. Основна цел на тази специалност е да открива и прилага модерни и успешни начини за елиминиране на безплодието и да опазва здравето на жените и плода по време на бременност, раждане и кърмене.

Appointment