Какво е клинично проучване

в Медицински център "Хера"

Клиничните проучвания са невъобразимо сложни процеси, необходими за създаването на лекарствата, леченията и терапиите, които всички пациенти приемат за даденост. Внимателното проучване на всеки един медикамент е труден, времеемък и изключително скъп процес. Необходими са години усилена работа и взаимодействие между съответните здравни институции, регулаторни органи, лаборатории, клиники, както и пациенти, участващи в проучванията.

Дълъг ли е пътят на един медикамент от научната лаборатория до пазара?

Съществуват редица фази на клиничните проучвания, през които всеки един медицински продукт или процес е необходимо да премине успешно. След серия по-ранни фази, настъпват по-късните такива, които са фокусирани изцяло върху наблюдение и анализ на ефекта от проучваните медикаменти върху конкретното заболяване.

В резултат на прекалено дългия път, който едно лекарство трябва да измине, преди да стигне до пазара, около 0,1% от всички предложени за проучване медикаменти се изследват върху хора. Едва 10% от тях стигат до пазара в последствие. Свръхвисоките разходи, съпътстващи процеса, се дължат основно на клиничните проучвания. Често инвестициите са твърде високи, за да бъдат покрити от потенциалната възвращаемост при продажба на лекарството. Липсата на финансова перспектива и евентуалните загуби за инвеститорите, както и комплексността на клиничните проучвания, неминуемо водят до все по-ниска продуктивност. Това резултира в липса на необходими и често жизненоважни нови и съвременни терапии и медикаменти. Ето защо е важно да се действа сега.

Какво обуславя изключителната важност на клиничните проучвания?

Клиничните проучвания са необходими, тъй като резултатите от тяхното провеждане спомагат за по-ефективното и навременно лечение на всички нас.

Целите на клиничните проучвания могат да бъдат обобщени по следния начин:

  • Диагностициране и проследяване на развитието на дадено заболяване;
  • Профилактиране и редуциране на броя на пациентите, страдащи от конкретно заболяване;
  • Увеличаване на броя на излекуваните пациенти;
  • Подобряване на качеството на живот и намаляване на симптоматиката и страничните ефекти при пациенти, диагностицирани с хронични заболявания;
  • Определяне на най-подходящите медикаменти при лечение на дадено заболяване.

Научете повече за нашите клинични проучвания тук:

Позвънете ни сега на тел. 02 404 8656 и 0882 441 433 или ни пишете на office@heraclinics.com.

Appointment