Информация за специалността


Кардиологията е област в медицината, занимаваща се със заболяванията на сърдечно-съдовата система включваща артериална хипертония, нарушения в сърдечния ритъм, исхемична болест на сърцето, инфаркт на миокарда, сърдечни пороци, възпалителни процеси и заболявания и тяхната превенция и профилактика.

В Медицински Център „Хера” извършваме всички най-съвременни диагностични и терапевтични процедури, свързани със сърдечно-съдовата система, а подхода към всеки пациент е индивидуален, внимателен и съобразен със специфичните му нужди и придружаващи заболявания.

Appointment