Информация за специалността


Клиничната алергология е клинична специалност, която за разлика от другите специалности, които са ориентирани към органи или системи в човешкото тяло, е насочена и ориентирана изцяло към пациента и се занимава с диагноза, лечение и рехабилитация на болни от алергични заболявания, които могат да включват астма, медикаментозна алергия, алергичен ринит, хранителна алергия, болести на имунната система и др.

Appointment