Информация за специалността


Манипулационна или манипулационен кабинет е медицински кабинет, който има на разположение медицинско лице, което извършва инфузии, поставя мускулни, подкожни или венозни инжекции както и вливания на медикаменти чрез абокат.

Appointment