Информация за специалността


Неврологията е дял от медицината, който изучава нервната система и различните разстройства, които я засягат. Неврологията се занимава с диагностика и лечение на заболявания, свързани с централната и периферната нервна система, вегетативната нервна система, както и с техните обвивки, кръвоносни съдове и тъкани.

Appointment