назад

Български здравни заведения се присъединяват към мрежа от Водещи центрове на IQVIA

Новини

05.04.2024

Водещата световна компания IQVIA, която предоставя усъвършенствани аналитични методи, технологични решения и клинични изследователски услуги в сектора на медико-биологичните науки, обяви откриването на своя 19-ти Водещ център в Европа.

Глобалната мрежа на IQVIA от над 50 Водещи центъра включва елитни заведения, които имат доказан опит в провеждането на клинични изпитвания и желаят да си сътрудничат с IQVIA в дългосрочен план. „Общата ни цел е да провеждаме висококачествени изпитания, да разработваме иновации и да създаваме възможности за дългосрочен растеж. Когато работят с Водещите центрове на IQVIA, нашите партньори в областта на фармацевтиката и биотехнологиите имат достъп до висококачествени изследователски центрове, ръководени от опитни професионалисти с подход към иновациите и изследванията, който е фокусиран върху пациентите“, казаха от компанията.

Българският Водещ център представлява комбинация от четири заведения: УМБАЛ „Александровска“-София, ДКЦ „Александровска“-София, Медицински център „Хера“ и Медицински център „Интермедика“. Здравните заведения, съставляващи този Водещ център, имат богат клиничен опит, полагат отлични грижи за пациентите, участват в множество клинични изпитвания и търсят възможности за иновации, с които да подобрят грижите за пациентите и резултатите от леченията.

През последните няколко години над 500 клинични проучвания на IQVIA са проведени в четирите здравни заведения. Тези здравни заведения оказаха огромна подкрепа на клиентите на IQVIA в техните усилия да предоставят най-новите лечения на пациентите и така допринесоха за разработването и одобрението на иновативни лекарства и лечения в редица терапевтични области. В сътрудничество с IQVIA българският Водещ център ще внесе още повече иновации в клиничните изпитвания, които ще помогнат на пациентите, клиничните изследователи и българската национална здравна система.

Клиничните проучвания, които се провеждат в Мрежата от Водещи центрове, са в съответствие с всички международни, етични и регулаторни стандарти.

Относно българския Водещ център на IQVIA

УМБАЛ „Александровска“ е основана през 1879 г. и оттогава е придобила статут и функции на национален медицински институт. Болницата използва съвременни диагностични и терапевтични методи и в рамките на преструктурирането на българското здравеопазване провежда клинични проучвания от 1995 г. Това здравно заведение подписва средно 85-90 договора за участие в клинични изпитвания годишно. Разполага с над 1500 служители в 27 клиники, ДКЦ и медицински център. Здравното заведение се грижи за амбулаторни и стационарни пациенти, има отлична репутация и е известно с висококвалифицирания си и мотивиран персонал.

ДКЦ „Александровска“ осигурява широк и безплатен достъп на своите пациенти до специалистите от УМБАЛ „Александровска“, много от които са част от академичния състав на болницата. ДКЦ „Александровска“ разполага с високоспециализирана апаратура за диагностика на своите пациенти. През последните 10 месеца на 2023 г. консултациите достигат над 45 400. От 2013 г. досега в ДКЦ „Александровска“ са проведени 183 клинични изпитвания, 57 от които все още са активни. От 2013 г. досега над 2 700 пациенти са участвали в клинични изпитвания, предимно в областта на кардиологията, гастроентерологията, дерматологията, ревматологията, офталмологията и др.

Медицински център „Хера“ е създаден през 2019 г. от специалисти с над 10 години опит в областта на клиничните изпитвания, както и от фармацевти с отлични познания в управлението на центрове, които провеждат клинични изпитвания. През последните 4 години в МЦ „Хера“ работят над 50 водещи медицински специалисти, като в центъра са проведени и над 90 клинични изпитвания. С помощта на най-високотехнологичното оборудване и оперативни експерти успешно са завършени клинични изпитвания в 16 терапевтични области. Извършени са 20 успешни одита и квалификационни посещения без съществени или критични забележки. Основната част от набраните пациенти са в областта на психиатрията, кардиологията, пулмологията, нефрологията, дерматологията и др. Набраните пациенти са средно над 50% от целевите в активните клинични изпитвания.

Медицински център „Интермедика“ е създаден през 2018 г. от 6 партньори като частна психиатрична и психологична практика и като център за провеждане на клинични проучвания. През последните 5 години са проведени над 37 клинични изпитвания, като висок процент пациенти са включени в изпитвания, предимно свързани с алкохолна зависимост, депресия, шизофрения, биполярно разстройство и гранично личностно разстройство. МЦ „Интермедика“ прилага нови технологии за надеждност на данните, които улесняват разчитането на данните. Гъвкавостта му позволява на екипа да участва в различни психиатрични изпитвания – от начало до край. Те включват традиционни и модерни изпитвания, които могат да се адаптират според различните нужди и ситуации и които дават достъп на пациентите до иновативни терапевтични методи.

Относно IQVIA

IQVIA е водеща световна компания, която предоставя усъвършенствани аналитични методи, технологични решения и клинични изследователски услуги в сектора на медико-биологичните науки. IQVIA създава интелигентни връзки между всички аспекти на здравеопазването благодарение на новаторски аналитични технологии, големи обеми от данни и богат експертен опит. IQVIA Connected Intelligence™ предоставя ценна аналитична информация с бързина и гъвкавост, която позволява на клиентите ѝ да разработват клинични изпитвания с подходящ мащаб и да комерсиализират иновативни медицински лечения, които дават по-добри резултати за пациентите. IQVIA има приблизително 87 000 служители в световен план и извършва дейност в над 100 държави. Само в офиса ѝ в София вече работят над 1 200 служители.

IQVIA е глобален лидер в защитата на самоличността на пациентите. Компанията използва широк набор от технологии за защита на самоличността и индивидуалността на пациентите, които генерират и анализират информация в мащаб, който дава възможност на нашите здравни партньори да установят клиничните картини на заболяванията и да ги свържат с прецизни лечения и терапии, които постигат по-добри резултати за пациентите. Методите на IQVIA помагат на биотехнологични и фармацевтични компании, производители на медицински изделия, изследователи, държавни агенции, клиенти и други здравни партньори да се запознаят по-добре със същността на болестите, човешкото поведение и научните постижения, докато работят по подобряване на лечението на своите пациенти.

Източник: Mediapool.bg

Полезна ли беше тази статия за Вас?

Да Не

Благодарим за обратната връзка!

Подобни публикации

Новини

01.01.1970

Вече имате възможност да изберете личен лекар в Медицински център Хера...

Новини

07.06.2024

Лятото и хипертонията – причини, симптоми и полезни съвети...

Новини

01.01.1970

Предимства на съвременната диагностична техника

clinical-researches-d clinical-researches-m

Клинични проучвания

Медицински център Хера провежда клинични проучвания в редица терапевтични области. Нашите обучени специалисти са готови да предоставят детайлна информация относно стъпките, през които минава целият процес на дадено клинично проучване.

Научи повече