Информация за специалността


Пневмология и фтизиатрия е медицинска специалност, занимаваща се с болестите на дихателната система, а основните й специфични аспекти са общественото здравеопазване, консултативната и методична помощ и медицинската експертиза. В областта на пневмологията и фтизиатрията се осъществяват медицински грижи, насочени към всички спешни състояния като болести свързани с дихателната система, болести свързани с дихателната система при друга основна патология както и белодробни усложнения. Освен с лечение, тази специалност е насочена и към превенцията на разпространяването на социално значими болести.

Appointment