Информация за специалността


Ревматологията е дял от медицината с интердисциплинарни връзки за взаимодействие с други специалности, заети с профилактика, диагностика, лечение и рехабилитация на заболяванията на опорно-двигателния апарат и съединителната тъкан – най-вече ортопедия и травматология, физикална и рехабилитационна медицина и клинична имунология.

Като специалност ревматологията е фокусирана върху ревматологични заболявания, дегенеративни и възпалителни болести на костите, възпалителни ставни заболявания с автоимунен или инфекциозен причинител, системни автоимунни заболявания на съединителната тъкан (системен лупус еритематодес, полимиозит, васкулити, синдроми на Бехчет и Сьогрен), заболявания, причинени от кристали, дегенеративни ставни заболявания, болести на меките тъкани, наследствени заболявания на съединителната тъкан, неврологични и нервно-съдови синдроми, ревматологични прояви в хода на други заболявания и други ревматологични болести и синдроми.

Медицински център „Хера“ е квалифициран да извършва промоция на здравето (концепция, включваща дейности по повишаване на индивидуалното и общественото здраве и благополучие) и профилактика на ревматологичните болести, консултации след насочване от ОПЛ, диагностично-лечебна дейност.

Appointment