Информация за специалността


Ревматологията е дял от медицината, занимаващ се с диагностика, профилактика и лечение на ревматични болести и изучаващ дегенеративни заболявания на ставите, костите, тъканите както и с автоимунни заболявания на съединителната тъкан. Основна цел на Ревматологията е да лекува възпалителни ставни заболявания, кристални артропатии, дегенеративни ставни заболявания, заболявания на костите и меките тъкани както и заболявания на съединителната тъкан.

Запиши час