Как можем да бъдем полезни


В клиниката работят повече от 30 медицински специалисти от водещи столични болници, които с помощта на най-модерната медицинска апаратура осигуряват висококачествени медицински грижи за своите пациенти.

Водещо за Медицински център „Хера” е добрата организация и възможността за иновативни терапии, а високата квалификация на всички лекари в съвкупност с доброто им отношение към пациентите допринася за изграждане на доверие между двете страни и улеснява извършването на редица медицински процедури.


Ценова листа

Работа с НЗОК


През последната година МЦ „Хера“ допълни специалностите, по които работи с НЗОК - Пневмология и Фтизиария, АГ и Кардиология, с нови две - Ревматология и Дерматология. Така реализираме мисията си да предложим качествени диагностика и лечение, достъпни за всеки здравноосигурен. Необходимо е представяне от здравноосигурените пациенти на направление за консултация или медико-диагностична дейност с цел използване на полагащите му се безплатни услуги по здравна каса.


Оборудване и диагностична апаратура


Освен специализираните кабинети, Медицински център „Хера” осигурява достъп и до лаборатория, микробиология, обща клинична патология, трансфузионна хематология, вирусология, паразитология, както и образна диагностика – рентген, а диагностичното оборудване включва:

This post is also available in: English (Английски)

Appointment