Как можем да бъдем полезни


В клиниката работят повече от 30 медицински специалисти от водещи столични болници, които с помощта на най-модерната медицинска апаратура осигуряват висококачествени медицински грижи за своите пациенти.

Водещо за Медицински център „Хера” е добрата организация и възможността за иновативни терапии, а високата квалификация на всички лекари в съвкупност с доброто им отношение към пациентите допринася за изграждане на доверие между двете страни и улеснява извършването на редица медицински процедури.


Ценова листа

Работа с НЗОК


В МЦ Хера се извършват прегледи по НЗОК, на следните специалности: Пневмология и Фтизиатрия, Кардиология, Неврология, Ендокринология, Урология, Акушерство и гинекология, Дерматология и Хирургия.


Оборудване и диагностична апаратура


Освен специализираните кабинети, Медицински център „Хера” осигурява достъп и до лаборатория, микробиология, обща клинична патология, трансфузионна хематология, вирусология, паразитология, както и образна диагностика – рентген, а диагностичното оборудване включва:

Appointment