Информация за специалността


Урологията е комплексна медицинска специалност с хирургична насоченост, която се занимава с диагностиката, лечението и профилактиката на пикочно-отделителната система при жените и мъжете (бъбреци, уретери, пикочен мехур, уретра) и на мъжката полова система (простата, тестиси, пенис). За разлика от останалите клинични дисциплини, лекарите уролози извършват специализирана диагностично-лечебна дейност, която обхваща всички етапи от човешкия живот. Затова имат близки клинични връзки с много специалности като педиатрия, вътрешни болести, гинекология, хирургия, гериатрия, онкология и третират редица клинични проблеми с интердисциплинарен характер.

Appointment