Информация за специалността


Вътрешните болести са основен дял в клиничната медицина, изучаващ заболявания свързани с вътрешните органи, системи и причините за тяхното възникване и развитие. Вътрешните болести обхващат белите дробове, пикочно-половата система, ревматичните заболявания, сърцето и стомашно-чревният тракт и поради тяхната обширност специалността бива разделена на множество по-тесни специалности като гастроентерология, пулмология и др.

Appointment