Ценова листа

Филтрирай по категория
 • Всички
 • Детски болести (Педиатрия)
 • Детска пневмология и фтизиатрия 
 • Клинична алергология
 • Дерматология
 • Акушерство и гинекология
 • Урология
 • Ендокринология
 • Вътрешни болести
 • Пневмология и фтизиатрия
 • Кардиология
 • Хирургия
 • Ревматология
 • Психиатрия
 • Неврология
 • Гастроентерология
 • Дежурен кабинет
 • Манипулационна
 • Други
 • Диагностични тестове
 • Биохимия
 • Електролити
 • Кръвосъсирване и коагулация
 • Урина
 • Имунология
 • Вирусология и серология
 • Имунохематология
 • Хормонален анализ
 • Туморни маркери
 • Лекарствено мониториране
 • Витамини
 • Други специализирани изследвания
 • Микробиология
 • Паразитология
 • Патологоанатомия

Детски болести (Педиатрия)

Първичен преглед

70.00 лв.

Вторичен преглед 

50.00 лв.

Функционално изследване на дишането (ФИД) : спирометрия

30.00 лв.

Вземане на носен и гърлен секрет

5.00 лв.

Инхалация с вентолин / пулмикорт

7.00 лв.

Инхалация с физиологичен разтвор

5.00 лв.

Детска пневмология и фтизиатрия 

Първичен преглед 

70.00 лв.

Вторичен преглед 

50.00 лв.

Функционално изследване на дишането (ФИД) : спирометрия

30.00 лв.

Инхалация с вентолин / пулмикорт

7.00 лв.

Инхалация с физиологичен разтвор

5.00 лв.

Вземане на носен и гърлен секрет

5.00 лв.

Клинична алергология

Първичен преглед

70.00 лв.

Вторичен преглед

50.00 лв.

Тестуване – алерген

7.00 лв.

Тестуване – упойка

7,00 лв

Функционално изследване на дишането (ФИД): спирометрия

30.00 лв.

Пакет: тестуване упойки за зъболекар

60.00 лв.

Пакет: предоперативно тестуване за алергия

90.00 лв.

Дерматология

Първичен преглед

70.00 лв.

Вторичен преглед

50.00 лв.

Кожна биопсия

50.00 лв.

Всяка следваща биопсия в рамките на една сесия

30.00 лв.

Кожна биопсия + хистопатологично изследване

120.00 лв.

Вземане на раневи секрет

20.00 лв.

Вземане на раневи секрет + микробиология

50.00 лв.

Акушерство и гинекология

Първичен преглед

70.00 лв.

Вторичен преглед

50.00 лв.

Ехография

70.00 лв.

Микробиологично изследване

45.00 лв.

Микоплазма и уреаплазма

45.00 лв.

Цитонамазка

45.00 лв.

Течна цитонамазка

50.00 лв.

Апликация на спирала под ехографски контрол

150.00 лв.

Екстракция на спирала под ехографски контрол

150.00 лв.

Колпоскопия

70.00 лв.

Пакет: преглед + ехография

120.00 лв.

Пакет: преглед + ехография + цитонамазка

150.00 лв.

Пакет: преглед + ехография + микробиологично изследване

150.00 лв.

Пакет: преглед + ехография + цитонамазка + микробиологично изследване

170.00 лв.

Пакет: преглед + ехография + колпоскопия

190.00 лв.

Пакет: преглед + ехография + цитонамазка + колпоскопия

230.00 лв.

Урология

Първичен преглед + ехография

140.00 лв.

Вторичен преглед

80.00 лв.

Ендокринология

Първичен преглед

70.00 лв.

Вторичен преглед

50.00 лв.

Ехография на щитовидна жлеза

60.00 лв.

Пакет: Преглед + ехография

110.00 лв.

Вътрешни болести

Първичен преглед

70.00 лв.

Вторичен преглед

50.00 лв.

Пакет: преглед + ехография на коремни органи

110.00 лв.

Ехографски преглед на щитовидна жлеза

60.00 лв.

Ехографски преглед на коремни органи

60.00 лв.

Функционално изследване на дишането (ФИД): спирометрия

30.00 лв.

Пневмология и фтизиатрия

Първичен преглед

70.00 лв.

Вторичен преглед

50.00 лв.

Функционално изследване на дишането (ФИД): спирометрия

30.00 лв.

Бронходилататорен тест

30.00 лв.

Диагностика на сънна апнея в домашни условия

85.00 лв.

Домашна титрация с РАР апарат

70, 00 лв.

Консултация с разчитане на запис с РАР апарат и настройка на апарата

50.00 лв.

Кардиология

Първичен преглед

 70.00 лв.

Вторичен преглед

50.00 лв.

Ехокардиография

70.00 лв.

ЕКГ

20.00 лв.

Непрекъснат 24 часов запис на АН (холтер мониториране)

70.00 лв.

Непрекъснат 24 часов запис на ЕКГ (холтер мониториране)

70.00 лв.

Доплерова сонография на артетии и вени

100.00 лв

Велоергометричен тест

90.00 лв

Пакет: преглед + ехокардиография + ЕКГ

140.00 лв

Пакет: преглед + ехокардиография + ЕКГ + холтер

190.00 лв.

Хирургия

Първичен преглед

70.00 лв.

Първичен преглед при хабилитирано лице

100.00 лв.

Вторичен преглед

50.00 лв.

Вторичен преглед при хабилитирано лице

70.00 лв.

Ехография на коремни органи

60.00 лв.

Ехомамография (ехографски преглед на млечни жлези)

120.00 лв.

Пакет: преглед + ехография на коремни органи при хабилитирано лице

130.00 лв.

Пакет: преглед + ехография на коремни органи

110.00 лв.

Кожна биопсия

80-100.00 лв.

Кожна биопсия + хистопатологично изследване

150.00 лв.

Премахване на невуси и други кожни образувания

290.00 лв.

Всяко скедващо премахване на невуси и други кожни образувания

150.00 лв.

Ревматология

Първичен преглед

70.00 лв.

Вторичен преглед

50.00 лв.

Ставна ехография

50.00 лв.

Пакет: преглед + ставна ехография

100.00 лв.

Ставна манипулация

80.00 лв.

Психиатрия

Първичен преглед

100.00 лв.

Вторичен преглед

70.00 лв.

Неврология

Първичен преглед

70.00 лв.

Вторичен преглед

50.00 лв.

Екстракраниално дуплекс доплеровo скениране

90.00 лв.

Транскраниална доплерова сонография

110.00 лв.

Гастроентерология

Първичен преглед + ехография

100.00 лв.

Вторичен преглед

80.00 лв.

Фиброколоноскопия с анестезия

460.00 лв.

Фиброгатсроскопия без анестезия

280.00 лв.

Фиброгастроскопия с анестезия

360.00 лв.

Дежурен кабинет

Първичен преглед

70.00 лв.

Вторичен преглед

50.00 лв.

Манипулационна

Подкожна инжекция

8.00 лв.

Мускулна инжекция

8.00 лв.

Венозна инжекция

15.00 лв.

Вътреставна инжекция

30.00 лв.

Поставяне на периферен венозен източник (абокат)

20.00 лв.

Венозна инфузия

20.00 лв.

Измерване на кръвно налягане и пулс

7.00 лв.

Измерване на кръвна захар

7.00 лв.

Обработка на кожна рана

20-50.00 лв.

Локално лечение при епистаксис

10.00 лв.

Предна тампонада при епистаксис

30.00 лв.

Смяна на назална тампонада

10.00 лв.

Отстраняване на чуждо тяло от носа

25.00 лв.

Вземане на микробиологичен секрет

10.00 лв.

Поставяне на уретрален катетър

30.00 лв.

Сваляне на уретрален катетър

20.00 лв.

Локална анестезия

8.00 лв.

Сваляне на шевен материал + превръзка

30-50.00 лв.

Екстракция на нокът

150.00 лв.

Екстракция на кърлеж - неоперативно

20.00 лв.

Други

Медицинско удостоверение за свидетелство за работа

50.00 лв.

Медицинско удостоверение за сключване на граждански брак

80.00 лв.

Издаване на медицинска бележка /деца/

3.00 лв.

Издаване на болничен лист

12.00 лв.

Потребителска такса

2.90 лв.

Потребителска такса пенсионер

1.00 лв.

Домашно посещение

100.00 лв.

Диагностични тестове

Хематология

Материал

Цена

ПКК-18 показателя

EDTA

6.50 лв.

СУЕ (РУЕ)

1.50 лв.

Ретикулоцити

EDTA

4.00 лв.

Морф. на еритроцит - мануално

EDTA

5.00 лв.

ДКК - мануално

EDTA

5.00 лв.

Биохимия

Гликиран Хемоглобин (HbA1c)

EDTA

15.00 лв.

Глюкоза (Glucose)

S

3.00 лв.

Глюкоза (Glucose) 3-кратен профил

S

7.90 лв.

Общ белтък (Total protein)

S

3.00 лв.

Албумин (Albumin)

S

3.00 лв.

Креатинин (Creatinine)

S

3.00 лв.

Урея (Urea)

S

3.00 лв.

Пикочна киселина (Uric acid)

S

3.00 лв.

Билирубин - общ (Total Bilirubin)

S

3.00 лв.

Билирубин - директен (Direct Bilirubin)

S

3.00 лв.

Холестерол - общ (Total Cholesterol)

S

3.00 лв.

HDL - Холестерол

S

3.00 лв.

LDL - Холестерол

S

3.00 лв.

VLDL - Холестерол

S

3.00 лв.

Триглицериди (Triglycerides)

S

3.00 лв.

АсАТ (GOT; ASAT)

S

3.00 лв.

АлАТ (GPT; ALAT)

S

3.00 лв.

ГГТ (GGT)

S

3.00 лв.

Алкална фосфатаза (Alkaline Phosphatase)

S

3.00 лв.

Кисела фосфатаза (Acid Phosphatase)

S

5.90 лв.

LDH

S

5.90 лв.

HBDH

S

5.90 лв.

Алфа - амилаза (Amylase)

S

6.00 лв.

Липаза (Lipase)

S

6.00 лв.

Холинестераза (Cholinesterase)

S

5.90 лв.

CPK - Креатин фосфокиназа

S

3.00 лв.

СРК - МВ фракция

S

12.90 лв.

Креатининов клирънс (Clearance of creatinine)

UR24h+S

7.90 лв.

Желязо (Fe)

S

6.00 лв.

ЖСК (TIBC)

S

6.00 лв.

Електролити

Калий (K)

S

3.90 лв.

Натрий (Na)

S

3.90 лв.

Cl

S

3.90 лв.

Са

S

3.00 лв.

Са++

S

3.00 лв.

Р

S

3.00 лв.

Mg

S

3.00 лв.

Li

S

17.00 лв.

Zn *

S

17.00 лв.

Мед в серум *

S

14.00 лв.

Кръвосъсирване и коагулация

Протромбиново време (PT )/ %/ INR

CP

5.00 лв.

Фибриноген (Fibrinogen)

CP

5.00 лв.

аРТТ (ККВ)

CP

5.00 лв.

Време на кървене

3.50 лв.

Време на съсирване

3.50 лв.

D-dimer

CP

25.00 лв.

Протеин C

CP

35.00 лв.

Протеин S

CP

41.00 лв.

Урина

Урина - Общо химическо

UR

3.00 лв.

Урина - Седимент

UR

3.00 лв.

Алфа-aмилаза в урината

UR

6.00 лв.

Ca в диуреза

UR

3.00 лв.

К в диуреза

UR

3.50 лв.

P в диуреза

UR

3.50 лв.

Белтък в диуреза

UR

3.50 лв.

Албумин в урина

UR

3.50 лв.

Глюкоза в диуреза

UR

3.50 лв.

Креатинин в диуреза

UR

3.50 лв.

Урея в диуреза

UR

3.50 лв.

Пикочна к-на в диуреза

UR

3.50 лв.

Na в урина

UR

3.50 лв.

Микроалбумин в урина - количествен

UR24h

15.00 лв.

Имунология

AST

S

6.00 лв.

Ревма фактор (RF)

S

6.00 лв.

C-реактивен Протеин (CRP)

S

6.00 лв.

anti - CCP

S

32.00 лв.

IgG

S

10.00 лв.

IgA

S

10.00 лв.

IgM

S

10.00 лв.

Total IgE (Имуноглобулин Е)

S

29.00 лв.

Трансферин (Transferine)

S

17.00 лв.

Феритин (Ferritin)

EDTA

16.00 лв.

Хаптоглобин (Haptoglobin)

S

21.00 лв.

С3 комплемент

S

5.70 лв.

С4 комплемент

S

5.70 лв.

Алфа 1 - антитрипсин

S

21.00 лв.

Алфа 2 - макроглобулин

S

21.00 лв.

ANA скрининг

S

22.00 лв.

ANA профил

S

80.00 лв.

Анти - двДНК антитела

S

45.00 лв.

Анти - RNP антитела

S

45.00 лв.

Анти - Sm антитела

S

45.00 лв.

Криоглобулини

S

12.00 лв.

Анти-кардиолипинови ат. (ACL)

S

35.00 лв.

Анти Бета2 Гликопротеин I

S

38.00 лв.

Анти-неутрофилоцитоплазмени ат. (АНЦА)

S

45.00 лв.

Анти-митохондриални ат. (АМА)

S

22.00 лв.

Анти-гладкомускулни ат. (АГМА)

S

22.00 лв.

HLA - B27

EDTA

28.00 лв.

Вирусология и серология

Syphilis - ATP

S

10.00 лв.

СПИН (HIV 1/2)

S

14.00 лв.

Хепатит А (anti-HAV IgM)

S

25.00 лв.

anti-HAV total

S

22.00 лв.

Хепатит В (HBsAg)

S

22.00 лв.

anti-HBsAg

S

22.00 лв.

anti-HBc IgM

S

22.00 лв.

anti-HBc total

S

22.00 лв.

HBeAg

S

22.00 лв.

Хомоцистеин

S

37.00 лв.

anti-HBeAg

S

22.00 лв.

Хепатит C (anti-HCV)

S

25.00 лв.

анти-HDV total

S

22.00 лв.

Chlamydia trach. IgA

S

20.00 лв.

Chlamydia trach. IgG

S

20.00 лв.

Chlamydia trach. IgM

S

20.00 лв.

Chlamydia pneumoniae IgM

S

34.90 лв.

Mycoplasma pneumoni IgM

S

30.00 лв.

Mycoplasma pneumoniae IgG

S

30.00 лв.

Лаймска болест IgG (Borrelia burgdorferi)

S

23.00 лв.

Лаймска болест IgM (Borrelia burgdorferi)

S

23.00 лв.

Рубеола IgG (Rubeolla)

S

30.00 лв.

Рубеола IgM (Rubeolla)

S

30.00 лв.

Варицела зостер IgG (Varicella zoster)

S

30.00 лв.

Варицела зостер IgM (Varicella zoster)

S

30.00 лв.

Цитомегаловирус IgG (CMV IgG)

S

32.50 лв.

Цитомегаловирус IgM (CMV IgM)

S

32.50 лв.

Инфекц. мононукл. (EBV VCA IgG)

S

27.00 лв.

Инфекц. мононукл. (EBV VCA IgM)

S

27.00 лв.

Helicobacter Pylori IgG (Хеликобактер пилори)

S

15.00 лв.

Helicobacter Pylori antigen (фецес)

S

30.00 лв.

Херпес Симплекс тип 1 IgG (HSV1)

S

25.00 лв.

Херпес Симплекс тип 2 IgG (HSV2)

S

25.00 лв.

Херпес Симплекс тип 1 IgM (HSV1)

S

25.00 лв.

Херпес Симплекс тип 2 IgM (HSV2)

S

25.00 лв.

Морбили IgM (Morbilli)

S

30.00 лв.

Морбили IgG (Morbilli)

S

30.00 лв.

COVID 19 – PCR резултат

80.00 лв.

COVID 19 – IgG/IgM

35.00 лв.

COVID 19 + Influenza (A+B) антиген

25.00 лв.

Имунохематология

Кръвна група и Rh +

EDTA

16.00 лв.

Определяне на подгрупите на А антигена (А1 и А2)

Директен тест на Coombs

S

32.00 лв.

Диференциран директен тест на Coombs

S

32.00 лв.

Индиректен тест на Coombs

S

32.00 лв.

Определяне на Rh фенотип и Kell антиген

S

32.00 лв.

Определяне на слаб D антиген (Du)

S

32.00 лв.

Определяне на специфичността и титъра на еритроантитела

S

32.00 лв.

Определяне на титъра на имунните анти-А и анти-В антитела от клас IgG

S

26.00 лв.

Хормонален анализ

FT3

S

15.90 лв.

FT4

S

15.90 лв.

TSH

S

15.90 лв.

TSH рецепторни антитела

S

35.90 лв.

Тиреоглобулин (TG)

S

31.90 лв.

Паратхормон (PTH)

S

29.90 лв.

ТАТ - (A - TG)

S

16.90 лв.

МАТ - (A - TPO)

S

16.90 лв.

Prolactin

S

16.90 лв.

LH

S

16.90 лв.

FSH

S

16.90 лв.

Estradiol

S

16.90 лв.

Progesteron

S

16.90 лв.

Serotonin

S/EDTA**

41.00 лв.

Testosteron

S

16.90 лв.

free Testosteron

S

30.90 лв.

SHBG

S

19.90 лв.

total Бета ЧХГ

S

17.90 лв.

DHEA-S

S

19.90 лв.

ACTH

EDTA

36.90 лв.

Ренин

EDTA

37.00 лв.

Aldosteron *

S

37.00 лв.

Cortizol

S

17.90 лв.

4 Андростендион

S

30.00 лв.

17 алфа ОН progesteron

S

29.90 лв.

Соматотропен хормон (STH)

S

22.90 лв.

Серумен Инсулин (IRI)

S

19.90 лв.

C-пептид

S

37.00 лв.

Калцитонин*

EDTA**

37.00 лв.

Inhibin B*

S

60.00 лв.

Остеокалцин *

S**

43.00 лв.

Гастрин *

S**

37.00 лв.

Anti-mullerian hormone

S

51.00 лв.

Туморни маркери

PSA free

S

19.90 лв.

PSA total

S

15.90 лв.

CEA

S

19.90 лв.

AFP

S

19.90 лв.

CA-19-9

S

19.90 лв.

CA125

S

19.90 лв.

HE4

S

51.00 лв.

CA 15-3

S

19.90 лв.

CA 72-4

S

22.90 лв.

free Бета ЧХГ

S

22.90 лв.

Cyfra 21-1

S

22.90 лв.

SCC

S

32.90 лв.

NSE (невронспецифична енолаза)

S

35.00 лв.

Бета 2 Микроглобулин

S

22.00 лв.

HER-2

S

69.00 лв.

S - 100 *

S

35.00 лв.

Лекарствено мониториране

Карбамазепин

S

19.90 лв.

Валпроева киселина

S

19.90 лв.

Дигоксин

S

19.90 лв.

Фолиева киселина

S

19.90 лв.

Витамини

Витамин В12

S

19.90 лв.

Витамин D total 25 (OH)

S

29.90 лв.

Други специализирани изследвания

Beta-CrossLaps

S

22.90 лв.

Окултни кръвоизливи

F

9.90 лв.

Наркотични в-ва в урина

UR

39.90 лв.

Микробиология

Здравна книжка - микробиология + паразитология

F

25.00 лв.

Микробиология за детска градина

F

10.00 лв.

Хламидия трахоматис - антигенен тест

СУХ

20.00 лв.

Очен Секрет

SWAB

25.00 лв.

Гърлен Секрет

SWAB

25.00 лв.

Носен Секрет

SWAB

25.00 лв.

Ушен Секрет

SWAB

25.00 лв.

Храчка

25.00 лв.

Чревно носителство (фецес/анален секр.)

F

20.00 лв.

Стерилна урина еднократно

UR

12.00 лв.

Стерилна урина двукратна

UR

16.00 лв.

Стерилна урина трикратна

UR

18.00 лв.

Влагалищна чистота

SWAB

8.00 лв.

Влагалищен секрет

SWAB

25.00 лв.

Трихомони

17.00 лв.

Микоплазма и Уреаплазма

SWAB

30.00 лв.

Цервикален секрет

SWAB

25.00 лв.

Еякулат

25.00 лв.

Еякулят пълно изследване

60.00 лв.

Уретрален секрет

SWAB

25.00 лв.

Простатен секрет

SWAB

25.00 лв.

Раневи секрет

SWAB

25.00 лв.

Хемокултура

BL

42.00 лв.

Секрет - ветеринарна медицина

SWAB

25.00 лв.

Ротавирус

F

25.00 лв.

Clostridium difficile A+B

F

28.00 лв.

Паразитология

Паразит. изсл. за детска градина

F

15.00 лв.

Здравна книжка - паразитология + микробиология

F

25.00 лв.

Морфологични изследвания

F

20.00 лв.

Острица Ентеробиоза (скочлента)

F

10.00 лв.

Малария

BL

18.00 лв.

Токсоплазмоза Ig G

S

22.00 лв.

Токсоплазмоза Ig M

S

22.00 лв.

Ехинококоза Ig G

S

25.00 лв.

Трихинелоза Ig G

S

35.00 лв.

Ларва Мигренс Ig G

S

20.00 лв.

Патологоанатомия

Цитонамазка

15.00 лв.

Течна цитология - Цитонамазка

25.00 лв.

Цитологично изследване на пунктат, храчка, гърда

15.00 лв.

Цитологичен материал - второ мнение

12.00 лв.

Хистология-биопсичен материал до 10мм/1 бл./

24.00 лв.

Хистология-биопсичен материал до 10мм/2 бл./

46.00 лв.

Кюртажен материал /абразио/ до 3бл.

56.00 лв.

Оперативен материал /до 5 бл./

73.00 лв.

Конизация /до 6 бл./

96.00 лв.

Биопсичен материал - второ мнение

50.00 лв.

Домашно посещение

100.00 лв.