Медицински център Хера

При нас ще получите грижа и експертиза от висококвалифицирани специалисти, които практикуват в различни области на медицината. Нашият екип е нашата най-голяма сила, но дори и най-добрите имат нужда от качествена апаратура и добра база. В МЦ Хера разполагаме със съвременна апаратура и диагностични средства от най-високо ниво. Полагаме персонално отношение към всеки пациент, съобразено с индивидуалните нужди. Ежедневно се стремим да създаваме лесен достъп до качествено здравеопазване и да съчетаваме традициите с иновациите, за да дадем най-доброто в грижата за най-ценното – Вашето здраве!

Нашите принципи

ДОВЕРИЕ

Приемаме пациент – изпращаме приятел

ОТГОВОРНОСТ

За нас човешкото здраве е висша ценност

ЕКСПЕРТИЗА

Екипът ни има висока квалификация и солиден опит

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

Работим по най-високи медицински и етични стандарти

СТРЕМЕЖ КЪМ ИНОВАЦИИ

Медицината се развива! Ние не догонваме развитието, а сме част от него

Нашата история

Историята на Медицински център Хера започва през 2019 г. Центърът стартира с мисията да докаже, че качественото здравеопазване не е само на хартия и че най-добрата рецепта е съчетанието на опита с иновациите. От 2019 г. до днес екипът методично и с бързи темпове върви към утвърждаването на МЦ Хера като място, в което пациентът може да получи навременна и качествена медицинска експертиза от водещи лекари, по-голяма част, от които практикуват и във водещи столични лечебни заведения.

0

Година на създаване

0

направления

0

клинични проучвания

0

Лекари

0

Доволни пациенти

Мениджърски екип

Мениджърският състав на Медицински център Хера е двигателят на всяка промяна. Различни като личности и близки като ценности, те съумяват да дадат най-доброто от себе си и да мотивират всеки член на екипа да разкрие своя потенциал.

Д-р Татяна Стоева

Управител

Педиатър и детски пулмолог, с над 25 години стаж. Нейният опит с децата със сигурност е допринесъл за умението да делегира точно и ясно задачи на възрастните, да сплотява екипа и да приема и най-големите трудности като детска игра, в която винаги е от печелившия отбор.

Елена Костова

Прокурист

Фармацевт по образование и отличен мениджър по призвание. Нейната сила е в откриването и задържането на таланти, в умението да бъде крачка напред пред другите, в индивидуалния подход към всеки член на екипа и в създаването на трайни и устойчиви партньорства.

Емил Костов

Мениджър проекти

Притежава докторска степен по Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията. Съчетава академичните познания с практиката повече от 13 години. Емил Костов отговаря за управлението и надзора на изпълнението на клиничните изпитвания - от планирането и започването до завършването и докладването. Негова заслуга е всяко изпитване да се провежда в съответствие с протокола, добрата клинична практика и регулаторните изисквания.

Явор Бонев

Мениджър проекти

Дипломиран лекар и дълбоко убеден иноватор. Явор Бонев вярва, че бъдещето на медицината е в иновациите и в съвременните подходи за лечение на заболяванията. В неговите ръце са поверени управлението и вътрешния мониторинг на качеството на напредъка на клиничните проучвания.

video cover image

Партньорства

Медицински център Хера осигурява високоспециализирана медицинска грижа и доболнична помощ с направления по Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и чрез договори с редица здравноосигурителни фондове, сред които:

 

  • ДЗИ – Животозастраховане АД
  • „Фи Хелт Застраховане” АД
  • ЗК „България Иншурънс“
  • Дженерали Застраховане АД
  • Групама Животозастраховане ЕАД
  • ОЗОФ Доверие АД
  • ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ ЕАД

 

Медицински център Хера сътрудничи активно с онлайн платформата Superdoc.bg, която
предоставя удобството пациентите да видят кой е най-ранният възможен час за
съответния специалист и да го запазят от всяка точка на страната.

 

Сред нашите партньори е и медико -диагностична лаборатория Лора.
Медицински център Хера е и пълноправен член на Българската стопанска камара
(БСК). Камарата е национално представителна работодателска организация и
единствен представител на България в BusinessEurope – водещият защитник на
растежа и конкурентоспособността на работодателите на европейско ниво.